کتاب حاضر، مجموعه‌ای از مصاحبه‌های علمی کنگره با اساتید حوزه و دانشگاه و بعضی از نزدیکان  حضرت امام خمینی و یاران دیرین ایشان است. محور عمده این مصاحبه‌ها، مباحث مربوط به سیره امام خمینی و اخلاق فردی و حکومتی ایشان می‌باشد. در این مجموعه علاوه بر مصاحبه‌های علمی متن میزگرد جایگاه عرفان و اخلاق در حوزه و دانشگاه به همراه برخی سخنرانی‌های افتتاحیه و اختتامیه مراسم کنگره نیز آورده شده است.

 

متن کتاب مذکور را از اینجا مشاهده کنید.

. انتهای پیام /*