این کتاب مجموعه‌ای از نامه‌های عرفانی و اخلاقی امام خمینی است که به لحاظ زمانی از سالیان بسیار دور و در ایام جوانی امام (34 سالگی) تا چند ماه قبل از رحلت ایشان نگاشته شده است. تعدد نامه‌های که پس از پیروزی انقلاب نوشته شده است نشانگر اهتمام ایشان به این مباحث، در کنار رهبری سیاسی در دوران پر حادثه پس از پیروزی می‌باشد. انتشار این نامه‌ها همراه با توضیح اصطلاحات به هدف دستیابی آسان‌تر و سریع‌تر اقشار مختلف جامعه به مباحث و اندرزهای اخلاقی ـ عرفانی امام صورت پذیرفته تا از این رهگذر در جهت عمومی سازی مباحث عرفان و اخلاق، که مورد تأکید امام راحل بود، گامی برداشته شود.

متن کتاب مذکور از اینجا قابل مشاهده است.

. انتهای پیام /*