بازشناسی اندیشه حکومتی امام اهمیتی خاص و جایگاهی ویژه دارد. کنگرۀ امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی برای پاسخگویی به این نیاز پی ریزی شد و در مدت یکسال از آغاز برنامه ریزی تا زمان برگزاری، فعالیتهای علمی گوناگونی از جمله انتشار 8 شماره نشریه اندیشه حکومت را سامان بخشید.

این نشریۀ خبری به صاحب امتیازی کنگرۀ امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی و مدیر مسئولی حجه الاسلام والمسلمین دکتر کاظم قاضی زاده و سردبیری محمدباوی طی 8شماره از تیرماه1378 تا اسفند1378 در قالب محورهای زیر منتشر گردید:

سرمقاله، دیدار با مراجع، گفتگو، مقالات، سخنان امام، بازتابها و پیامدها، میزگرد، اخبار و گزارش کنگره، معرفی کتاب و سال امام خمینی در آئینه مطبوعات

. انتهای پیام /*