اثر حاضر حاوی مجموعۀ چکیدۀ مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی است که در هشت محور (مبانی کلامی، فلسفه سیاسی، ولایت فقیه ( پیشینه و دلایل)، ولایت فقیه ( شرایط و وظایف )، ولایت فقیه و حقوق اساسی، نهادهای سیاسی و اصول مدنی، احکام حکومتی و مصلحت، جایگاه و شؤون روحانیت) توسط کمیته علمی کنگره تهیه و تنظیم گردیده است. فهرست بیش از 300 عنوان مقاله، به همراه نام نویسندگان به ترتیب الفبایی در هر یک از محورهای هشتگانه فوق آورده شده است که می‌تواند راهنمای خوبی برای استفاده محققین و پژوهشگران علاقمند به اندیشه امام خمینی باشد.

. انتهای پیام /*