مقالات رسیده به کنگره بیش از 300 مقاله  از داخل و خارج کشور بود. چکیده های ارسالی ذیل دو محور تفکیک و منتشر شده است «فرهنگ عاشورا» و «امام و عاشورا». کتاب مجموعه مقالات این کنگره به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی در یک جلد به چاپ رسیده است.

. انتهای پیام /*