ریاست کنگره : آیت الله عبدالله جوادی آملی

زمان برگزاری : 7 و 8 خرداد ماه سال 1382

مکان برگزاری : قم ، سالن اجتماعات مدرسه امام خمینی (ره)

 

کنگرۀ اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی با هدف تبیین و تحقیق هر چه بیشتر اندیشه‌ها و سیره عملی امام در عرصه اخلاق و عرفان ؛ در سال 1380 کار خود را آغاز کرد. دلیل انتصاب این موضوع، مغفول ماندن نسبی اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام در عرصه تحقیق و پژوهش و نیاز جدی جامعه به تقویت معنویت و پیروی از سلوک عرفانی آن پیشوای فقیه بود.

در طول دو سال از آغاز تصویب موضوع کنگره تا زمان برگزاری، فعالیت‌های علمی متعددی به انجام رسید؛ مجموعه مقالات علمی، مجموعه مصاحبه‌های علمی، تهیه متون عرفانی و اخلاقی درباره اندیشه‌های امام خمینی، مأخذشناسی، انتشار چند شماره از نشریه اشراق و گردآوری نامه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی ، الهی نامه و نیایش‌نامه امام خمینی و تألیف بعضی از کتابهای مستقل دیگر از جمله این فعالیت‌ها است.

 

کنگرۀ عرفانی ـ نامه عرفانی

کنگرۀ عرفانی ـ الهی نامه

کنگرۀ عرفانی ـ نیایش نامه

کنگرۀ عرفانی ـ مقالات عرفانی (4 جلد)

کنگرۀ عرفانی ـ مقالات اخلاقی (2 جلد)

کنگرۀ عرفانی ـ اخلاق/ عرفان/ جامعه

کنگرۀ عرفانی ـ سیره و میراث نبوی

کنگرۀ عرفانی ـ اخلاق/ بافت‌شناسی

کنگرۀ عرفانی ـ اخلاق / مصاحبه علمی

کنگرۀ عرفانی ـ مأخذشناسی توصیفی

کنگرۀ عرفانی ـ چکیده مقالات کنگره

نشریه اشراق (5 شماره)

. انتهای پیام /*