کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (س)

 

دبیر کنگره : زهرا شجاعی

زمان برگزاری : 6 الی 8 مهرماه سال 1378

مکان برگزاری : تهران

 

 

از آنجا که ولادت حضرت امام خمینی (ره) با ولادت سرور بانوان عالم، حضرت زهرای مرضیه (س) تقارنی خجسته دارد و در عین حال یکی از نتایج افکار بلند حضرت امام (ره) در مورد نقش زن ، احیای حضور و فعالیت زنان مسلمان در جامعه است از این رو کمیته بانوان ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی با مشارکت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تصمیم به برگزاری کنگره‌ای بین المللی با عنوان «جایگاه و نقش زن مسلمان در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی (ره) » حول محورهای دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در مورد زن با رویکرد فلسفی، دیدگاه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد فقهی در ارتباط با زنان با توجه به دو عنصر زمان و مکان، دیدگاه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد تربیتی و اجتماعی، دیدگاه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد فرهنگی و هنری و دیدگاه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) با رویکرد سیاسی گرفت.

 

مجموعۀ مقالات فارسی کنگرۀ بین المللی نقش و جایگاه زن از دیدگاه امام خمینی - تأملی بر جایگاه زن (جلد اول)

مجموعۀ مقالات عربی و انگلیسی کنگرۀ بین المللی نقش و جایگاه زن از دیدگاه امام خمینی - تأملی بر جایگاه زن (جلد دوم)

خلاصۀ مقالات کنگرۀ جهانی « جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (س) »

مجموعۀ مصاحبه‌ها و گفتمان‌های علمی کنگرۀ جهانی « جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (س)»

. انتهای پیام /*