دومین کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا1
دومین کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا2

دبیرکنگره : آقای واعظ زاده خراسانی

زمان برگزاری : 11 الی 13خرداد ماه سال 1375

مکان برگزاری: تهران، دانشگاه تهران

 

 

 

انقلاب اسلامی، احیاء اسلام عاشورایی و ترجمان عینی نهضت عاشورا در عصر جدید می‌باشد و امام راحل (س) با فرهنگ عاشورایی خود احیا کننده اسلام و بنیانگذار و رهبر کبیر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

در آستانه هفتمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا در خرداد ماه 1375 با هدف تبیین ابعاد گوناگون فرهنگ عاشورا و تعالیم عاشورایی حضرت امام (س) و رسالت و مسئولیت جامعه امروز و نسل معاصر در برابر این فرهنگ، از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی  حول محورهای ابعاد گوناگون حضور فرهنگ عاشورا در شخصیت امام خمینی (س)، جهاد، قیام و رهبری آن در اسلام و در فرهنگ عاشورا و انقلاب اسلامی و شهادت و ایثار در فرهنگ دینی برگزار ‌گردید.

 

مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد اول)

مجموعۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد دوم)

مجموعۀ مقالات و مصاحبه‌های دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (جلد سوم)

چکیدۀ مقالات دومین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا

. انتهای پیام /*