اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)
اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی2

دبیر کنگره : آیت الله موسوی اردبیلی

زمان برگزاری : 9 الی 11 خرداد ماه 1371

مکان برگزاری : دانشگاه تهران

 

 

 

اولین کنگره برگزار شده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به منظور بررسی دیدگاهها و اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام (س) با مشارکت اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس حول محورهای خطوط کلی اقتصاد اسلامی، دولت و اقتصاد، منابع و ثروت‌های ملی، توسعه، خودکفایی و استقلال اقتصادی، اقتصاد و جنگ تحمیلی، بخش‌های تولیدی اقتصاد،خدمات اقتصادی، اخلاق و اقتصاد اسلامی و بررسی دیدگاههای فقهی حضرت امام (س) در زمینه مسائل اقتصادی  برگزار شد. است که کلیۀ موضوعات و مقالات بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (س) تدوین گردیده است.

 

مقالات اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام

خلاصۀ مقالات اولین کنگرۀ بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام

. انتهای پیام /*