گزارش رادیو بی بی سی:

در حال حاضر تماس هایی بین سه قطب در ایران در جریان است. این قطب ها عبارتند از، دولت دکتر بختیار، فرماندهان ارتش و آیت الله خمینی. این تماس ها بیشتر توسط فرستاده های آن ها صورت می گیرد، نه خودشان. استراتژی آیت الله خمینی بر این استوار است که فرماندهان ارتشی را طرفدار خود کند. اما نخست وزیر همچنان می گوید اگر رژیمی اسلامی برقرار شود او دست به اقدام خشن خواهد زد. با این وصف او راه را برای مذاکرات هموار کرده است.

(سایت رسمی رادیو زمانه، سقوط پادشاهی مشروطه، پیروزی انقلاب اسلامی، یک شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۵۷)


****

ویلیام سولیوان [سفیر آمریکا در تهران] :

... دستوراتی که از سوی واشنگتن به من و ژنرال هایزر می رسید آن چنان با هم تفاوت داشت که گویی از دو کشور مختلف می آمد. خود ژنرال هایزر نیز در مصاحبه ای با روزنامه "گاردین" گفت که همان روز اول برژینسکی از من خواست که ترتیب کودتا را بدهم، ولی این چیزی نبود که کارتر از من خواسته بود و من می بایستی دستورات رییس جمهور را اجرا کنم. وی می افزاید: "واشنگتن نمی توانست تصمیم بگیرد و دقیقاً به من بگوید که از من چه می خواهد. آن روزها نفهمیدم نظر واشنگتن نسبت به ایران چیست".

(سایت رسمی رادیو زمانه، سقوط پادشاهی مشروطه، پیروزی انقلاب اسلامی، یک شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۵۷)

. انتهای پیام /*