ارتشبد قره باغی [رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، در خصوص اجتماع عظیم مردم در دانشگاه تهران به مناسبت سخنرانی مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت:]

آقای بازرگان در دانشگاه تهران، برنامه دولت خود را در اجتماع فوق العاده زیاد طبقات مختلف ارائه نمود که مورد تایید مردم قرار گرفت و وعده داد که به زودی، اعضای دولت را معرفی خواهد نمود. تمام این مراسم عیناً مانند برنامه رسمی دولت از رادیو و تلویزیون پخش می گردید و پرسنل نیروی مسلح، به خصوص مامورین فرمانداری نظامی را که در خیابان های شهرهای کشور، بلاتکلیف بودند تحت تاثیر قرار می داد.

(از مهاجرت امام خمینی به پاریس تا پیروزی؛ علی اکبر علی اکبری بایگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵)


****

ویلیام سولیوان [سفیر وقت آمریکا در ایران]

در این روز یک واحد از دانشجویان نیروهای هوایی که از طرف تکنسین های پایگاه هوایی دوشان تپه، پشتیبانی می شدند علیه فرماندهان خود سر به شورش برداشتند و زد و خورد از داخل پایگاه آغاز شد. عده ای از اعضای کادر مستشاری ما در نیروی هوایی که در این پایگاه بودند، به دستور ژنرال ربیعی فرمانده نیروی هوایی به وسیله هلی کوپتر و اتوبوس از محوطه خارج شدند ... نبرد در مرکز آموزش نیروی هوایی و اطراف پایگاه دوشان تپه، تمام شب ادامه یافت و صبح روز دهم فوریه، این منطقه به یک میدان جنگ واقعی تبدبل شد ... در پایان روز ... خبرنگاران گزارش دادند که چند تانک هم به دست نیروهای انقلابی افتاده، اما از آنجا که هدایت یک تانک چیفتن از عهده هر کسی ساخته نیست، چنین به نظر می رسید که بعضی از افراد گارد سلطنتی به نیروهای انقلابی پیوستند.

(از مهاجرت امام خمینی به پاریس تا پیروزی، علی اکبر علی اکبری بایگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۲۸۰)

 ****

. انتهای پیام /*