صادق طباطبایی:

روز ۱۳ بهمن ابتدا به سراغ آقای حبیبی و از آنجا به مدرسه رفاه رفتم. خیلی شلوغ بود، مرحوم حاج مهدی عراقی که با چند نفر از دوستانش محافظت آنجا را عهده دار بودند، به داد ما رسید. در انتهای سالن مدرسه، اتاق هایی بود که برای استراحت و استقرار امام در نظر گرفته بودند. آنجا با استاد محمد مجتهد شبستری برخورد کردم. من آن روز شاید یک ساعتی با امام بودم و خداحافظی کردم و به دیدار بستگانم رفتم.

(خاطرات سیاسی اجتماعی، صادق طباطبایی، نشرعروج ،۱۳۸۷ ،ج ۳، ص ۲۲۲)


****

گزارشگر روزنامه کیهان:

روز گذشته (۱۳ بهمن) هزاران نفر از مردم پایتخت به دیدن امام خمینی در محل اقامت ایشان رفتند ... با اعلام برنامه [دیدار امام از طرف کمیته استقبال] از ساعت ۷ صبح دیروز، سیل جمعیت برای دیدن پیشوای شیعیان جهان به طرف مدرسه علوی شماره ۲ واقع در خیابان عین الدوله تهران سرازیر بود ... مردم از هر سوی تهران به طرف خیابان ایران در حرکت بودند. جمعیت از در شرقی محل اقامت امام وارد حیاط مدرسه علوی شماره ۲ که در حدود سه هزار متر مساحت دارد، می شدند. امام مقابل پنجره اتاق خود که درسمت غرب حیاط و همکف قرار داشت ظاهر شدند و جمعیت با دیدن امام فریاد می زدند: امام به خاک گلگون وطن خوش آمدی ... امام نیز با تکان دادن دست از مردم تشکر می کردند ...جمعیت گروه گروه پس از دیدن امام از در غربی مدرسه خارج می شدند. دهها خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی بر روی بامهای اطراف جای گرفته بودند و از این صحنه های تاریخی عکس و فیلم تهیه می کردند ... با وجود اینکه قرار بود در ساعت دوازده مراسم پایان پذیرد [تا پس از آن بانوان بتوانند با امام ملاقات نمایند] اما تا ساعت ۲ بعد از ظهر در حیاط مدرسه جمعیت موج می زد. تا اینکه در این وقت مامورین انتظامی ناچار در مدرسه را بستند تا دختران و بانوان که در پشت در مدرسه صف کشیده بودند، بتوانند وارد مدرسه شوند ...

(روزنامه اطلاعات؛ شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ ، شماره ۱۵۷۷۵)

. انتهای پیام /*