صادق طباطبایی

در روز 17 بهمن راهپیمایی با شکوهی در حمایت و پشتیانی از دولت مهندس بازرگان برگزار شد. بختیار مجبور به واکنش شد و اعلام کرد، دولت موقت را تا همین طور هست جدی نمی گیرد؛ چون دو دولت در یک کشور معنی ندارد که امام هم در پاسخ گفتند: همین طور است، دولت شما غیرقانونی است و باید برود. این جریانات در تاریخ انقلاب ثبت شده است.

در روزهای بعد هم ما در مدرسه رفاه بودیم و حسب ضرورت با امام دیدار می کردیم. گزارشات لحظه به لحظه جمع آوری و دسته بندی شده و به اطلاع امام می رسید.

در این روزها که مهندس بازرگان در تدارک کامل کردن اعضای دولت خود بود، جنب و جوش فراوانی در میان روحانیان نزدیک به شورای انقلاب و نیز گروه های سیاسی دیگر مشاهده می شد.

( خاطرات سیاسی اجتماعی، صادق طباطبایی، نشر عروج، 1387، ج 3، ص 228 )

****

 

. انتهای پیام /*