حبیب الله عسکراولادی:

در همان روزها که دولت موقت تازه می خواست شکل بگیرد تعدادی از حقوقدانان و دانشگاهیان جلسه ای خصوصی با امام در سالن نمایش مدرسه علوی داشتند. در میان صحبتهای آقای هادوی جمله ای بود که حاکی از این بود که انقلاب ما در شرایطی پیروز شده است که قحط الرجال است و شاید ما برای پست ها و مسئولیت ها افراد کافی نداشته باشیم. امام در پاسخ به آنها فرمودند: بحمد الله اسلام عزیز رجال و نسای (زنان) فراوانی تربیت کرده است. آنچه ما نداریم معرفت الرجال است که انشاءالله انقلاب وسیله ای می شود تا ما نسبت به رجال این مردم معرفت بیشتری پیدا بکنیم و از وجود آنها استفاده بکنیم.

( برداشت هایی از سیره امام خمینی؛ غلامعلی رجایی ، نشرعروج، ۱۳۸۱، ج ۴، ص ۲۴۳)


****

. انتهای پیام /*