زمان: 12 فروردین 1360/ 25 جمادى الاول 1401

مکان: تهران، جماران

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

درود بى پایان بر ملت انقلابى ایران که با قیام خود دست جنایتکاران خارج و داخل را قطع و جمهورى اسلامى را پایه گذارى نمود. رحمت خداوند تعالى بر شهداى راه استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، و درود بر رزمندگان شجاع در جبهه هاى غرورآفرین دفاع از میهن عزیز و اسلام بزرگ. سلام بر آوارگان و خانواده هاى شهدا و برکت خدا بر پشتیبانان پشت جبهه ها در سراسر ایران.

آغاز سومین سالروز رسمیت جمهورى اسلامى که با پشت سرگذاشتن مشکلات بزرگ و توطئه هاى ابرقدرتها و قدرتهاى شیطانى- که در رأس آن امریکاى جنایتکار است- با سرافرازى ملت عظیم الشأن و قدرت نهادهاى انقلابى و نیروهاى مسلح سلحشور با پیروزى حق بر باطل و اسلام بر کفر به خواست خداوند متعال، این یار مستضعفان و پناهگاه مظلومان، بر همه مبارک باد. ما هم اکنون در موضع قدرت با وحدت کلمه و توحید مقصد، با دشمنان جهانخوار و خودفروختگان بى وطن مواجه هستیم. ما در سال قبل با توطئه امریکا و آلت بى اراده او، سادات، که با پناه دادن شاه مخلوع، در صدد غائله راه انداختن و شاه معدوم را وسیله قرار دادن بود، مواجه بودیم که با تأیید خداوند تعالى شاه با فضاحت به گورستان و توطئه گران با رسوایى به زباله دان تاریخ رهسپار شدند. و در این سال، با شاخه فاسد و ریشه جنایتکارتر غرب و شرق مواجه مى باشیم؛ و بحمد اللَّه تعالى این جنگ تحمیلى موجب انسجام هر چه بیشتر ملت رزمنده ما گردید. دولت بعث عراق که با حسابهاى غلط خود و فریب محرکین آن به دام افتاده است و راه پس و پیش ندارد، زیرا از یک سو ملت عراق بدان پشت کرده و آن را به تزلزل کشانده است، و از سوى دیگر قواى مسلح شجاع ایران او را در تنگنا قرار داده است، با حرکات مذبوحانه و تشبثات همه جانبه، درصدد است تا خود را از این دام که به دست خائن خود فراهم نموده است نجات دهد و به خیال خام خود حیثیت به باد رفته خود را اعاده کند و بر جنایات بى سابقه خود بر ملت شریف عراق و ایران پرده فریب کشد، غافل از آنکه دیر شده است و او نیز چون شاه مخلوع و پشتیبانان او، در همان گورستانى رود که آنان رفته اند. أ لیس الصُّبحُ بقریب «1». صدام و پشتیبانان ستمگر او باید بدانند که در این سال، انسجام و قدرت ارتش شجاع و سپاه پاسداران غیور و سایر قواى مسلح نظامى و ملى اسلامى ما بیش از سالهاى پیش است، و ملت رزمنده ما بیش از سابق پشتیبان آنان هستند، و داوطلبان شهادت در راه خداوند متعال روز به روز افزایش یافته و منتظر فرمان الهى هستند. امروز متفکران ملت بزرگ ما، در اثر محاصره اقتصادى، مغزهاى خود را به کار انداخته اند و نقصانهاى موجود را به طور چشمگیرى رفع و زیانهاى ناشى از محاصره را با کوشش شبانه روزى خود به مقدار زیاد جبران نمودند.

امروز دولت ایران با پشتیبانى ملت، قویتر و سرسخت تر در مقابل دشمنان ایستاده است. صدام جنایتکار و دوستان او باید بدانند که جنایات وارد بر عراق و ایران به دست سردمداران جنایتکار او، به میزانى نیست که به حساب آید. خسارات مالى که بالغ بر صدها میلیارد تومان مى باشد و جنایات انسانى که از خسارات مالى بسیار بزرگتر است، بهترین جوانان عزیز ما را که مى بایست در راه اعتلاى اسلام در سراسر جهان و کشور عزیز کوشش مى کردند، شهید و ارتش عراق را که لا اقل مى بایست با دشمن اعراب- اسرائیل جنایت پیشه- به جنگ برخیزد و قدس را نجات دهد، به تجاوز به کشورى که جز به اسلام فکر نمى کند وادار و به هلاکت رساندند. باید جهانیان بدانند که امروز کشور ایران مثل ابرقدرتها و یا رژیمهاى فاسد دست نشانده ابرقدرتها نیست که یک اقلیت زورگو و قلدر بر یک اکثریت مظلوم تحت سلطه حکومت کنند و مقدرات آنان را به دست بگیرند؛ بلکه ایران امروز یک ملت است که دسته اى از آن خدمتگزارانى هستند که تدبیر امور کشور و دفاع از آن را با اراده ملت به عهده دارند، و ملت نیز خود را عهده دار پشتیبانى از آنان مى داند. چنانچه در طول مدت پیروزى انقلاب، سراسر کشور عزیز از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در مشکلات دولت و ارتش، سهیم و در رفع آنها هم قدم و همفکر بودند، و در جنگ تحمیلى و چه در جبهه و چه در پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور سهیم مى باشند و اراده چنین ملتى در سرنوشت کشور و در جنگ و صلح تعیین کننده است. و کسانى که به عنوان حسن نیت، پاى در میان گذاشته و رفت و آمد مى کنند، اگر حقیقتاً بشر دوست و با حسن نیت و به حکم اسلام به این امر قیام نموده اند، باید با رسیدگى کامل، ظالم را از مظلوم و غارتگر را از غارت شده و جانى را از کسى که بر آن جنایت واقع شده است شناسایى نموده و معرفى نمایند.

ملت ما در مقابل حق و عدالت تسلیم است، چنانچه در مقابل ظلم و جور ایستاده است. ما انتظار داریم تا هیأتى به تجاوزات و جنایات رسیدگى کامل نماید و ظالم و متجاوز را معرفى نموده و با آن، طورى عمل کنند تا عبرتى براى متجاوزان به حقوق بشر گردد؛ و با این شیوه نیز مى توان صلح و آرامش را به جهان برگرداند.

غمض عین از جنایتکاران و نادیده گرفتن جنایات ستمگران، راه را براى ظالمان باز و دنیا را به هلاکت خواهد کشاند. اکنون به حکم اداى وظیفه خدمتگزارى به ملت شریف، لازم است تذکراتى گرچه تکرارى است، بدهم:

1- به تمام گروهها و سازمانها و احزاب و دستجات در سراسر ایران اعلام مى شود که اگر سلاح خود را تحویل دهند و اظهار ندامت کنند، به آنان تأمین داده مى شود و مى توانند برادروار در کشورشان زندگى نمایند و آنچه گذشته است، مورد عفو است؛ و اگر به جنایات خود ادامه دهند، روزى که پشیمان شوند، به حکم اسلام، از آنان پذیرفته نخواهد شد، و من مطمئن هستم که بزودى روز پشیمانى براى آنان خواهد آمد. شما مخالفان جمهورى اسلامى، در این دو سال باید درک کرده باشید که نمى توانید با ملتى که در راه کشور و اسلام از جان گذشته است، مقابله کنید و پس از رنجها و زحمتها و جنایات، ناچار تسلیم خواهید شد. پس بهتر آن است که هر چه زودتر به ملت بپیوندید و از گرایش به شرق و غرب خوددارى نمایید و برگشت خود را به آغوش ملت و اسلام اعلام نمایید تا مورد حمایت ملت قرار گیرید.

2- در این چند روز که اظهار مخالفتها بحمد اللَّه کاهش پیدا کرد و روزنامه ها تعطیل و از ایجاد اختلاف دستشان کوتاه بود و پس از انتشار نیز اکثر آنها از دامن زدن به اختلافات تا حدى خوددارى نموده اند و گوش ملت از هیاهوهایى که به وسیله گروههاى منحرف ایجاد مى شد آسوده بود و در جبهه هاى جنگ، مبارزان شجاع از این جهت آسوده خاطر و فرماندهان، با دلگرمى مشغول فعالیت بودند، بحمد اللَّه تعالى پیروزیهاى چشمگیرى نصیب ایران گردید. بنا بر این، لازم است کسانى که به کشور و اسلام و ملت علاقه مند هستند، این راه نجات را که راه حق و مرضىّ خداوند متعال است، ادامه دهند و از کوچکترین اختلافات یا دامن زدن به آن، که راه شیطان و مخالف رضاى حق تعالى است احتراز نمایند تا در دنیا و آخرت سعادتمند شوند و کشور راه سازندگى را پیش گیرد.

3- بر جمیع سخنرانان، چه در محیطهاى باز و چه بسته و تمام نویسندگان، تکلیف حتمى شرعى است که حتى به طور اشاره و کنایه، از گفتار و نوشته هاى اختلاف انگیز اجتناب نمایند که امروز اختلاف براى امت اسلامى، سم کشنده است. و باید بدانند که ایجاد اختلاف در محیط حاضر، جز تبعیت از نفس اماره و شیطان درونى و خدمت به ابرقدرتها خصوصاً امریکاى جهانخوار، نیست. و از منکرات بزرگى است که شیطان به اسم اسلام، بر زبانها و قلمها جارى مى کند و باید بدانند که انقلاب اسلامى تاب تحمل آن را ندارد و متخلف را مجازات خواهد کرد. دادستان کل کشور موظف است تا به این طریقه خطرناک خاتمه دهد. سخنرانیهاى سالم و سازنده در محیطهاى سالم غیر متشنج، براى ایجاد وحدت و تفاهم و جلوگیرى از اختلاف و تشنج، مفید و موجب رضاى خداست.

4- من براى روحانیت که نگهبان اصیل اسلام است نگران هستم و خوف آن دارم که کسانى که کفالت امرى از امور کشور را دارند، خصوصاً دادگاهها و کمیته ها و دادستانیها با رفتار بعضى از آنان و لو به واسطه عدم توجه به موازین اسلامى، وجهه روحانیت، این سنگر اسلام، پیش ملت مشوه بشود و با شایعه سازیها و تهمتها از طرف مخالفین با اسلام یا با روحانیت، یک امر جزئى، چندین برابر به نمایش گذاشته شود. و متأسفانه بعضى از علما بى توجه به مسائل، به خیال پشتیبانى از اسلام تحت تأثیر شایعات واقع شده و یکسره به انتقاد از جمهورى اسلامى و از تمام دادگاهها و همه ارگانهاى جمهورى اسلامى برخاسته و به دشمنان اسلام و قرآن کریم ناآگاهانه کمک و شریک جرم گروهکهاى منحرف مى شوند. این جانب جداً از رئیس دیوان عالى و دادستان کل کشور و انقلاب و شورای عالى قضایى مى خواهم هیأتهایى مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند تا دادگاههاى کشور را رسیدگى نمایند و قضات غیر صالح و دادستانهاى منحرف را کنار گذاشته، و اگر به مال و یا آبروى اشخاص تعدى نموده اند محاکمه نمایند. سستى در این امر مهم و مسامحه در آن، خطر عظیمى است براى جمهورى اسلامى که هر چه بگذرد، ناراحتى زیاد و خطر افزون مى شود.

5- گاهى شنیده مى شود که بعضى از پاسداران در بعضى از نقاط کشور از طریق اعتدال و شرع خارج و از مأموریت قانونى خود، تجاوز در امورى که مربوط به دادگاهها یا نهادهاى دیگر مى باشد، دخالت ناروا مى کنند. بر رؤساى پاسداران در سطح کشوراست تا از این نحو دخالتها که خلاف قانون و خلاف طریقه اسلام است، جلوگیرى و خوددارى نمایند؛ و اگر بعضى اشخاص، این نحو دخالتها مى کنند- و ممکن است از گروههاى منحرف در بین آنان رخنه کرده باشند- آنان را تصفیه نموده؛ و اگر خلاف انجام داده اند، تحویل دادگاهها نمایند. بر شورای عالى سپاه لازم است این حرکات را تحت نظر گرفته و نگذارند تا این ارگان فداکار مؤمن و متعهد، حیثیت خود را در بین ملت از دست بدهد. نفوذ افراد بعضى از گروهکهاى منحرف و اعمال خلاف عقل و شرع آنان، خداى نخواسته این جوانان عزیز انقلابى را بدنام مى کند. بر رؤساى سپاه پاسداران است که در سراسر کشور از انحرافات اشخاص جلوگیرى نمایند.

6- لازم است دولت بیش از پیش کمکهاى لازم را به کشاورزى و کشاورزان بکند و در این امر از هیچ کوششى خوددارى ننماید و از پیچ و خمهاى ادارى که موجب تأخیر در این امر حیاتى است جلوگیرى نماید، و در این موضوع، به استاندارها در سطح کشور سفارش اکید نماید که امر کشاورزى در کشور ما، از اهمّ امور است و هدایت و اجراى آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است.

7- از عموم ملت عزیز مى خواهم که از شایعه ها که از طرف گروههاى وابسته به رژیم سابق و یا ابرقدرتها پخش مى شود، بى اعتنا بگذرند و به اکاذیب آنان گوش نکنند. اکنون که مخالفین انقلاب از توطئه هاى گذشته مأیوس شده اند، به شایعه سازى و دروغ پردازى کمر بسته و مى خواهند مردم را از این راه مأیوس کنند و کشور را به دامان چپ و یا راست بکشانند. از خداوند متعال سعادت و پیروزى اسلام را در این سال جدید مسألت مى نمایم، و امید است که با قدرت کامل خود، این کشور اسلامى را از شرّ بدخواهان حفظ فرماید. سلام و درود بر ملت بزرگ و رحمت خداوند و درود بر شهیدان و آسیب دیدگان در راه اسلام. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

روح اللَّه الموسوی الخمینى

(صحیفه امام، ج 14، ص: 250-255)

. انتهای پیام /*