پیش از ورود امام به قم، این شهر چراغانی شده بود. مردم نیز چراغ خانه ‏های خود را روشن نگاه می‏داشتند و شهر در شب مانند روز روشن بود. قنادان قم دو برابر معمول کار می‏کردند. خیابانها و میدانها و خانه ‏ها و مغازه ‏ها سراسر با بیرقهای سبز و تصاویر کوچک و بزرگ امام آراسته شده بود. پلاکاردهای مختلف آویخته بودند و بر روی آنها جملاتی حاکی از قدردانی از مجاهدت رهبر عزیز مردم ایران و تهنیت ورود ایشان به چند زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسوی نوشته بودند.

این آذینها و نوشته ‏ها برای خبرنگاران خارجی بسیار گویا بود و به درستی نشان ‏می‏داد که این شهر چه احساسی نسبت به امام دارد. قم، پایگاه تشییع، اکنون از سراسر جهان میهمان داشت. دهها تن از رادیو تلویزیون‏های جهان در قم بودند.

با آنکه امام چراغانی و تشریفات رسمی استقبال را خوش نداشتند و فرموده بودند از آن پرهیز شود، با وجود آن چنانکه گفتیم بیشتر مغازه ‏ها و سردر ساختمانها با چراغ های رنگارنگ تزیین شده بود و شهر استقبالی باشکوه تدارک دیده بود.
محل ستاد، یک ساختمان نوسازی است که در نزدیکی بارگاه حضرت معصومه(س) قرار دارد. اتاقهای متعددی در این ستاد برای اقامت خبرنگاران و عکاسان و فیلمبرداران و مترجمان در نظر گرفته شده است. خبرنگاران داخلی و خارجی در تمام مدت میهمان ستاد استقبال‏ اند علاوه بر آنها، گروه کثیری از طبقات مختلف مردم که از شهرهای استان مرکزی برای شرکت در مراسم استقبال به قم آمده ‏اند میهمان این شهر هستند. میهمانان قم، چه خبرنگاران و چه مسافران شهرها، برایگان پذیرایی می‏شوند، و هزینه خورد و خوراک و اقامت آنان را مردم قم بر عهده دارند. این گوشه ‏ای از کارهای ملتی است که دل از مهر خمینی آکنده دارند. ساکنان قم برای این کار نشانی خانه ‏های خود و تعداد نفری را که آمادۀ پذیرایی آنان بوده‏اند به ستاد اطلاع داده ‏اند. فوج میهمانان با مینی‏ بوسها و اتومبیل های مخصوص ستاد به خانه‏های مردم قم هدایت می‏شوند.

در روز پنجشنبه پس از اذان صبح از هر گوشۀ شهر مدام صدای تکبیر و قرآن و سرود بلند است. از نخستین لحظات بامداد مردم در خیابانها جمع شده ‏اند، و زنان در سویی و مردان در سوی دیگر خیابان ایستاده ‏اند. بسیاری از استقبال کنندگان تصاویر کوچک پارچه ‏ای امام خمینی را بر روی لباسهایشان دوخته‏اند و با شعارهای هماهنگ و رسای خویش و همصدا با روحانیون، این پیشتازان نهضت اسلامی این حقیقت را فریاد می‏کنند که پاسدارانی امین و یارانی وفادار برای قیام 15 خرداد باقیمانده‏اند. در خیابان «تهران» قم، که مدخل شهر است، گروه زیادی از افسران کادر شهربانی قم با لباس فرم، در حالی که هر یک، یک گل میخک به سینۀ خود زده است، منتظر ورود امام صف کشیده ‏اند. حضرات آیات عظام: نجفی مرعشی، و گلپایگانی و آقای شریعتمداری و علما و روحانیون و مدرسین حوزه علمیه قم به 10 کیلومتری شهر آمده‏اند.

ساعت 11 صبح جمعیت آن‏قدر زیاد شده است که جای سوزن انداختن نیست و حرکت به ‏سختی صورت می‏گیرد.

 اکنون خبر رسیده که حضرت امام به دروازۀ شهر رسیده ‏اند، جمعیت سر از پا نمی ‏شناسد. عده‏ای از شوق می‏گریند. ناگاه جنب و جوشی در جمعیت افتاد، صفوف مردم شکافته شد و اتومبیل رهبر عزیز نمایان گردید.

یکباره جمعیت دستها را سوی آسمان برد، فریادهای شادی از دل کشید و غریو زد: «صلّ علی محمّد، رهبر ما خوش آمد» صفها بهم ریخت؛ مردم اتومبیل را درمیان گرفتند و دیگر دریای خروشندۀ خلق بود که موج می‏زد.

منبع: محضر نور، فهرست دیدارهای امام خمینی(س)، جلد اوّل،(بهمن 1357ـ فروردین 1361)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پاییز 1374،  ص 26 و 27

. انتهای پیام /*