مجله کودک 326 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند امام واقعا از شخصیت معنوی و خودساخته ای بهره مند بودند و از هر عملی که نشان می داد ایشان دارای شخصیت و موقعیت ممتازی هستند ، جلوگیری می کردند و از آن بی اندازه متنفر بودند. مثلا برخلاف آنچه که در حوزه رسم بود و برخلاف روش بسیاری از حضرات علما ، اگر کسی از طلاب به دنبال یا همراه ایشان در کوچه یا خیابان راه می رفت ، امام برمی گشتند و او را از این کار منع می کردند و دوست داشتند به تنهایی و به طور ناشناس حرکت کنند. امام، این قدر در این کار جدیت کرده بودند که حتی برخی از مغازه داران اطراف منزل ایشان در قم ، چهره امام را نمی شناختند. یکی از شاگردان امام نقل می کند که روزی از کوچه ی مدرسه حجتیه می گذاشتم ، در همان حال متوجه شدم که امام با فاصله کمتر از ده قدم جلوتر از من در حال حرکت هستند. به خاطر روحیه ی امام که خوششان نمی آمد از طلبه ها به عنوان همراه پشت سرشان حرکت کند ، سعی کردم این فاصله حفظ شود و به ایشان نرسم. زیرا اگر به ایشان می رسیدم ، مجبور بودم که جلو بیفتم و این کار برای من ناراحت کننده و خلاف ادب بود. در مسیر حرکت ایشان ، مغازه ی بقالی بود که صاحب آن فردی به خام حاج غلام بود. حاج غلام رو به روی مغازه اش ، در سایه ی دیوار ، روی حلب روغن نباتی نشسته بود. پاها را روی هم گذاشته و زنیجیری هم به دستش گرفته بود و هواپیمای «لاکهید هودسن» آمریکا برای نیاز ارتش انگلستان در زمینه فرود و پرواز بر روی ناوهای هواپیما بر انگلیسی ساخته شد. درون دماغه هواپیما ، تجهیزات ناوبری هواپیما قرار داده شده بود و پنجره های اطراف آن ، کمک موثری در هنگام پرتاب بمب به خلبان می کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 4