مجله کودک 326 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 6

دفتر پروردگار علی اصغر نصرتی در پیش چشمانم کتابی ست با یک جهان تصویر زیبا تصویر باغ و دشت و جنگل تصویر رود و کوه و دریا *** در پیش چشمانم کتابی ست با صد هزاران نقش و صد رنگ نقش گل و برگ و شکوفه نقش درخت و چشمه و سنگ *** حداکثر سرعت هواپیما 357 کیلومتر در ساعت بود. وزن هواپیما بدون بمب 5817 کیلوگرم اندازه گرفته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 6