مجله کودک 326 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 20

مهربان و دوست داشتنی باشد. اصلا هیچ کس نمی داند که مامان چه کارهای خوبی انجام می دهد. من و بابا تصمیم خودمان را گرفتیم. یک روز که من و او خیلی غمگین شده بودیم ، روی یک تکه کاغذ نوشتیم : «مامان - پری! ما دوست نداریم که تو یک پری باشی ، ما فقط یک مامان می خواهیم.» امضا : من و بابا! دو -سه روز طول کشید تا مامان جواب ما را بدهد. بعدها فهمیدیم که همان روزها او به قطب شمال رفته بود تا برای چند تا بچه اسکیموی فقیر ، فیلم و کتاب ببرد. جواب مامان این بود : «راستش من هم دلم برای شما تنگ شده و دلم می خواهد که هرچه زودتر به خانه برگردم. این دنیا پر است از بچه و شوهر ، اما من که یک بچه و شوهر بیشتر ندارم! مطمئن باشید که وقتی اولین برگ زرد پاییزی به زمین بیفتد ، من در خانه خواهم بود.» امضا : مامان - پری پاییز شد. همه ی برگها به زمین افتادند و مامان نیامد. البته ما بعدها فهمیدیم که تقصیر او نبوده. چون وقتی اولین برگ از درخت می افتاد ، او داشته توی دشت های آسیا به دنبال آخرین گوزن های خالدار روی کره ی زمین می گشته تا نسل آنها را از نابودی نجات بدهد. مامان با اولین برف زمستانی به خانه برگشت و آن وقت من و بابا از خوشحالی به هوا پریدیم. بعد هم سه تایی با هم نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن و خندیدن و خوشحالی کردن. صبح روز بعد ، بابا پس از مدت ها ، به سرکارش رفت. من و مامان هم صبحانه خوردیم و شروع کردیم به قایم باشک بازی کردن که یک مرتبه صدای در بلند شد و من دلم هری ریخت پایین. مامان در را باز کرد. همان پری کوچولو بود که سرش را جلو آورد و آهسته توی گوش مامان یک چیزی گفت. اما مامان سرش را جوری تکان دارد که یعنی نه ، بعد هم رفت تاج برفی اش را آورد و داد به پری کوچولو. پری کوچولو با تعجب به من و مامان نگاه می کرد ، اما مامان با یک لبخند از و تشکر کرد و در را بست. از آن روز به بعد ، من دیگر آن پری کوچولو را ندیده ام. هواپیمای موستانگ 51 P در پاسخ به نیاز جبهه های جنگ برای داشتن هواپیمایی سریع تر ساخته شد. علاوه بر این موستانگ 51-P می توانست در ارتفاع 6100 متری بالای زمین به طورموثرتری عمل کند. این هواپیما ، یکی از هواپیماهای معروف جنگ جهانی دوم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 20