مجله کودک 326 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 25

مسابقه ورزشی (شماره 49) تصویر تعدادی ورزشکار را می بینید. نام 4 نفر از آن ها در جدول به صورت نام و نام خانوادگی ، جدا از هم ، قرار گرفته است. امّا نام نفر پنجم (رمز جدول) حروفش جدا از هم در جدول قرار دارد. برای یافتن رمز جدول ، نخست حروف نام و نام خانوادگی 4 نفر اول را در جدول خط بکشید. یادتان باشد ، این حروف از راست به چپ ، چپ به راست ، بالا به پایین و پایین به بالا ، در جدول قرارگرفته اند و ممکن است حروفشان با هم مشترک هم باشد. وقتی حروف باقی مانده را به ترتیب ، کنار هم قرار دهید ، نام ورزشکار تصویر پنجم را پیدا می کنید که همان رمز جدول است. این نام را به همراه تصویر مربوط به آن به نشانی مجله بفرستید. حتما روی پاکت نامه بنویسید : «مسابقه ورزشی شماره 49» موقعیت رادار هواپیمای جنگی «بلاک ویدو» در پشت سر خلبان قرار داشت. و رادار هواپیما در زمان خود از تجهیزات پیشرفته ساخته شده بود. 4 مسلسل کانن 20 میلی متری هواپیما نیز در نقطه مرکزی هواپیما واقع شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 25