مجله کودک 326 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 27

مدرسه فوتبال شیرجه روی پای مهاجم یکی از ویژگی های اصلی دروازه بان ، شجاعت دروازه بان در برخورد تک به تک با مهاجم تیم حریف است. در چنین موقعیتی ، شیرجه ی حساب شده برای مهار توپ مهاجم ، مهمترین وظیفه ای است که دروازه بان باید آنرا انجام دهد. دروازه بان باید زمان دقیق شیرجه برروی توپ را محاسبه کند. سپس باید دروازه بان برخلاف حرکت پای زننده ضربه مهاجم ، روی توپ شیرجه برود. نحوه صحیح مهار کردن توپ بر روی زمین 589 کیلومتر در ساعت و وزن هواپیما 10437 کیلوگرم بود. علاوه بر 4 مسلسل کانن ، هواپیما 4 مسلسل 7/12 میلی متری و 726 کیلوگرم بمب را نیز حمل می کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 27