مجله کودک 326 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 34

بچه های جهان بچه های انگلستان انگلستان در طول تاریخ خود به سه نام معروف بوده است. زمانی به «پادشاهی متحد انگلستان» معروف بود. در آن زمان بسیاری از کشورهای جهان و ایرلند شمالی زیر تسلط این کشور قرار داشتند. نام دیگر آن «بریتانیای کبیر» است که شامل جزایر اسکاتلند ، ولز و چندین جزیره و مستعمره در کشورهای دور و نزدیک به انگلستان بود. امروز انگلستان فقط به همان نام «انگلستان» معروف است با سابقه ای طولانی در استعمار و تجاوز به سایر کشورهای جهان! علاوه بر اینکه فوتبال در انگلستان به وجود آمد ، ورزش دیگری در این کشور رواج دارد که به «کریکت» معروف است. بچه های انگلیسی ، کریکت را در زمین های چمن مخصوص این ورزش بازی می کنند. شهروندان انگلیسی از مهاجرین گوشه و کنار جهان شکل پیدا کرده اند. این مهاجرین از افریقا ، آسیا و کشورهای کارائیب در انگلستان گرد هم جمع شده اند. این تنوع افراد را در بازارهای انگلستان می توان مشاهده کرد. تجهیزات الکتریکی شرکت «کورتیز» به همراه موتور پرتوان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 34