مجله کودک 326 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 37

یک شبح! کمک! ا ... این دیگه ... گه چیه؟ مردم دچار وحشت شدن! اونو بگیرید بچه ها! به سر جیمی بیچاره چه خواهد آمد! ناچاریم تا هفته ی آینده صبر کنیم. هواپیما مجهز به 6 یا 8 مسلسل 7/12 میلی متری هم بود. از این هواپیما پس از پایان جنگ دوم جهانی ، در نبردهای الجزیره نیز استفاده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 37