مجله کودک 344 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 5

شبانه نیز خیلی اهمیت میدادند. یکی از پاسداران بیت ایشان در خاطرهای نقل میکند؛ شبها معمولاً امام دو ساعت مانده به اذان صبح بیدار بودند. یک شب متوجّه شدم ایشان با صدای بلند گریه میکنند. من هم متأثر شدم و شروع کردم به گریه کردن. حضرتامام برای تجدید وضو بیرون آمدند، متوجّه من شدند. فرمودند: فلانی! تا جوان هستی قدر بدان و خدا را عبادت کن. لذّت عبادت در جوانی است. آدم وقتی پیر میشود، دلش میخواهد عبادت کند؛ امّا حال و توان برایش نیست. راز اینکه ایشان ملاقاتهای خود را در ماهمبارکرمضان تعطیل میکردند، این بود که بیشتر به دعا و قرآن برسند. ایشان میفرمودند: خود ماهرمضان کاری است! نام پرنده: بل برد اندازه: 25 سانتی متر گستردگی در جهان: شرق کوههای آند، شمال برزیل زیستگاه: مناطق مرطوب، جنگل غذا: میوه، دانههای جنگلی سایر ویژگیها: یک تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 5