مجله کودک 344 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 22

نام پرنده: مرغ آبی اندازه: حدود 15 سانتی متر گستردگی در جهان: ماداگاسکار زیستگاه: جنگلهای دولتی غذا: حشرات سایر ویژگیها: سه یا چهار تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 22