مجله کودک 344 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 344 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی- چهارراه حافظ- پلاک 886 امور مشترکین مجله هفتگی «دوست» دوست نام پرنده: فلای کچر اندازه: 12 سانتی متر گستردگی در جهان: اروپا، غرب آسیا زیستگاه: بیشه زار، باغ ها غذا: حشرات پرنده سایر ویژگیها: دو تا شش تخم میگذارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 344صفحه 41