مجله کودک 371 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 23

اینم بابک قریب طراح داستان مصور که دارید می خونید. یه ذره چاق شده درسته؟ به راد هم اینجاست و مشغول رنگ آمیزی داستان وای بازم کامپیوتر بابک سوخت همان هنگام در خانه عزیزجون.... خلاصه دخترم خیلی باید مواظب نادر باشیصبح که اینجا اومد یواشکی رفت داخل انباری و مدتی اونجا بود.فکر می کنم داره یه چیزی رو از ما قایم می کنه از تو پنجره انبار که یواشکی نگاهش کردم حس کردم داره با یکی حرف می زنه اما نفهمیدم با کی حرف می زد. ناگهان در این لحظه حضور وال ای در سفینه آشکار میشود و کاپیتان از دیدن او وحشت میکند...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 23