مجله کودک 127 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 16

اه. ز ... ر ... ر ... ر آخ! من ... دو ... دو ... دو ش ... ت ... ر ... ق د فرار ... یوهو! دنگ اصلا بهت نمی یاد نقش له ها رو بازی کنی. آدم آهنی احمق! بام «ناک»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 16