مجله کودک 127 صفحه 44
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 44

ورزش دوست مسابقه ورزشی نوروز عکس 4 بازیکن فوتبال جهان را با شماره مشخص کرده ایم. شما نام این بازیکنان و باشگاهی را که در حال حاضر در آن فعالیت می کنند برای ما به نشانی دفتر مجله ارسال کنید. به 3 پاسخ صحیح به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 44