مجله کودک 127 صفحه 45
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 45

ورزش- بازی نوروز فرصت مناسبی است تا تعدادی از بازی هایی را که جنبه ورزشی هم دارند برایتان معرفی کنیم. انجام بعضی از این بازیها نیاز به چندین نفر دارد که حتمال آنها را در ایام نوروز پیدا خواهید کرد. هالنگه ابتدا زمین بازی را با خط کشی به شکل مستطیل مشخص می کنند. می توانید داخل اتاق بزرگ یا پارکینگ نیز این محدوده مستطیلی شکل را معلوم کنید. سپس همه بازیکنان داخل فضای مستطیلی قرار می گیرند. یکی از آنها یک پایی به صورت لی لی بازیکن یا بازیکنان دیگر را دنبال می کند. اگر این بازیکن بتواند پای یکی از افراد را لگد کند از او کولی خواهد گرفت. اما اگر هنگام تعقیب بازیکنی پای خودش به زمین برسد باید به آن بازیکنی که تعقیب می کرد کولی دهد این بازی بیشتر در فضای باز انجام می شود و به بیش از 2 نفر بازیکن احتیاج دارد. زوو این بازی به بیش از 4 نفر بازیکن اتیاج دارد. اگر بازی در فضای باز انجام شود بهتر است. برای شروع باید بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم شوند. روی زمین، مستطیل بزرگی را رسم می کنند و هر یک از دو گروه در یکی از دو نیمه مستطیل قرار می گیرند. آن گاه به ترتیب از هر گروه یک نفر نفسش را در سینه حبس می کند و با کشیدن «زوو» وارد زمین حریف مقابل می شود. هر یک از این دو نفر سعی می کند در حال زوو کشیدن یاران حریف را نیز لمس کند. یاران حریف هم ضمن فرار از او سعی می کنند او را محاصره کنند و بگیرند که نتواند از خط نیمه زمین بگذرد زیرا در غیر این صورت تمام کسانی که او لمس کرده است از بازی اخراج خواهند شد. هر گروهی که زودتر یاران خود را از دست بدهد بازنده است و به عنوان مجازات باید به افراد گروه برنده کولی بدهد. نکته مهم این است که فردی که برای زوو کشیدن نفس گیری کرده است هرگاه احساس کند که نفسش رو به تمام شدن است باید بلافاصله به زمین خود بازگردد. او اگر این کار را نکند از بازی اخراج می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 45