مجله کودک 127 صفحه 48
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 48

جدول دوست جدول عیدانه افقی 1- میوه درخت نخل- تله- ریگ نرم و سنگریزه. 2- رنگ آسمان- روایت کننده. 3- پایتخت ایتالیا. 4- نوشته ای که مطلبی را ثابت کند- عدد نخستین- مخالف. 5- تازه رس- هر سه کیلوگرم را گویند. 6- کسی که نمی تواند ببیند روشندل- قافله. 7- لحظه ای و زودگذر- کوچکترن جزء هر عنصر. 8- هم نعی شلوار است و هم واحدی برای شمارش- بمب کاشتنی- جنس مذکر. 9- شام همه می شود- در دهان آب می شود- نوعی سیستم که غرامت هرگونه خسارت به جان و مال افراد را بپردازد. 10- کوشش کردن در کاری- درخت اگور- جد. عمودی 1- مرکز استان کردستان. 2- آوا و آهنگ. 3- نگهبانی که مقابل در می ایستد- همراه شلوار. 4- حرف معروف سفره هفت سین- تکیه خودمانی. 5- موجود زنده سفره هفت سین- قصد و زم. 6- مایه حیات- اغما و بیهوشی- از شهرهای مذهبی کشورمان. 7- دریای عرب- همنشین تیر در زمان های قدیم. 8- همراه بازدم است. 9- حرف همراهی- منقار پرنده 10- بیمار 11- کتاب شعر شاعر- واحد پول ژاپن. 12- محصول کار دو آشپز یا چنین شود بی نمک- مایع بی هوشی- از نت های موسیقی. 13- پدر شعر نو- رطوبت- علامت جمع در فارسی. پاسخ جدول شماره گذشته جدول لوزی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 48