مجله کودک 221 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 22

نام هواپیما : فوک - ولف 200 (کوندور) کشور سازنده : آلمان موتور : ب ام و و موتور «برامو» 9 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 22