مجله کودک 221 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 36

تصویر مبهم به نظر شما این چه موجودی است که اسکیت بازی می کند؟! اگر می خواهید متوجه شوید کافی است نقطه ها را هم به وصل کنید. این سرگرمی با بقیه سرگرمی ها تفاوت دارد ، چرا که شما باید عددها را با فاصله 5 تایی به هم وصل کنید. یعنی مثلا عدد 5 را به 10 ، 10 را به 15 و ... همین طور الی آخر وصل کنید. می توانید بعد از کامل شدن تصویر ، آن را به دلخواه رنگ آمیزی کنید. پاسخ سرگرمی شماره گذشته : راه آهن طول بال : 14 متر و 40 سانتی متر اسلحه : 7 مسلسل 9/7 میلی متری حداکثر ظرفیت حمل بمب برابر 3600 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 36