مجله کودک 225 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده­ مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره (( مدیر مسئول: مهدی ارگانی/ سردبیران: افشین علاء - سیامک سرمدی / مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی / تصویرگر: محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء / عکس: امیرمحمد لاجورد / حروفچین: نیرالسادات والاتبار / امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 مسابقة (( دوست دارید چه ببینید /! )) ( ویژه اسفند ماه ) روی جلد تصویری را می­بینید که هر دو کودک را در حال بازی نشان می­دهد . اگر جای آن­ها بودید ، دوست داشتید پشت در چه ببینید ؟ آرزوها، خواسته­ها، نظرات و ... خود را در قالب شعر ، قصه ( حداکثر یک صفحه ) یا نقاشی برای ما بفرستید تا در مسابقه شرکت داده شوید . فرصت دارید تا پاسخ­هایتان را تا 2 هفته بعد از انتشار این شماره ، به نشانی مجله بفرستید . روی پاکت نامه حتماً بنویسید : (( مربوط به مسابقه دوست دارید چه ببینید ؟ ( ویژه اسفند ) )) کتاب در مجله هواپیماهای جنگی جنگ جهانی دوم / جلد پنجم فهرست مطالب کتاب در مجله : مقدمه / کینگ کبرا / B -17G / B - 29 / B - 24 j / PBY - کاتالینا / P - 40 D - کیتی­هاوک / SB 2 C - هلدایور / ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 2