مجله کودک 225 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 23

حداکثر سرعت : 452 کیلومتر در ساعت وزن : 4799 کیلو گرم ( بدون بمب )

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 23