مجله کودک 225 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 27

مدرسه فوتبال برگشت سریع به عقب در فوتبال بسیار اتفاق می­افتد که تیم در حال حمله، مجبور می­شود که به سرعت به عقب برگردد و دفاع کند. حتی امروزه در فوتبال مدرن، حمله همه جانبه و سپس دفاع همه اعضای تیم به صورت یک روش تیمی در آمده است. در این روش، برگشت سریع به عقب و جا ماندن از مسیر حرکت بازی اهمیت زیادی دارد . در نقشه می­بینید که بازیکنان C ، پس از حرکت و دریبل دو مانع فلزی ، توپ را در اختیار بازیکن A قرار می­دهند که در خلاف جهت بازیکن C حرکت می­کند. سپس بازیکنC ، بازیکن A را تعقیب می­کند تا قبل از رسیدن او به نقطه 3 ، با تکل توپ را دفع یا تصاحب کند. تصویر 1-2-3-4 طول بال : 14 متر و 63 سانتی­متر اسلحه :- 6 مسلسل 7/12 میلی­متری - 1814 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 27