مجله کودک 225 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 36

ماجراهای جیمی قسمت دوم طول بال : 8 متر و76 سانتی­متر اسلحه :- 6 مسلسل 7/12 میلی­متری - 91 کیلو گرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 36