مجله کودک 225 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 39

جدول سی­خانه­ای افقی 1. غذای شب . 2. میوه و ثمر - حرف انتخاب . 3. راه میان­بر - لبنیات مورد علاقه موش­ها . 4. سست و تنبل - من و شما . 5. چهره و رخ - پایه و اساس . 6. طایفه و قبیله . عمودی 1. صریح و روراست . 2. صدای قدم­های آن ، کم­کم شنیده می­شود . 3. خیر نیست - باید مراقب باشیم با دود کارخانه­ها و ماشین­های فرسوده ، آن را آلوده نکنیم . 4. معمولاً بر روی رودخانه یا درّه ، برای عبور مردم می­زنند . 5. بمب کاشتنی - مخترع تلفن . 6. در امان و آسوده خاطر . 7. علامت مفعول بی­واسطه . پاسخ جدول شماره گذشته جدولی با سه خانه­ی تیره ! طول بال : 10 متر و 24 سانتی­متر اسلحه : - 6 مسلسل 7/12 میلی­متری - دو مسلسل 20 میلی­متری کانن - 453 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 39