مجله کودک 370 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 2

شرح روی جلد بازی آدم برفیها روی جلد و پشت جلد تعدادی آدم برفی میبینید. آیا میتوانید مسیری را مشخص کنید که از همهی آدم برفیها بگذرد؟ یادتان باشد اجازه برگشت یا عبور دوباره از مسیر را ندارید. مدیر مسئول:مهدی ارکانی سردبیران:افشین علاء-سیامک سرمدی مدیر هنری:احمد قائمی هنری تصویرگر:محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد:نادیا علاء عکس:امیرمحمدلاجورد حروفچین:نیرالسادات والاتبار توزیع و امور مشترکین:محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی:خیابان انقلاب اسلامی-چهارراه حافظ-پلاک 962 تلفن:66706833 نمابر:66712211 فیلم در مجله وال. ای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 2