مجله کودک 370 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 11

· تا به حال چند تا بازی ساختهاید؟ در زمینه ساخت بازیهای کامپیوتری آنچه که تا کنون به بازار عرضه کردهایم همین بازی حسنی و لوبیای سحرآمیز است، ضمن اینکه برنامههایی در دست داریم برای ساخت بازیهای دیگر. در حال حاضر در حال مذاکره با بعضی از مراکز هستیم تا اگر بشود ساخت این بازیها را به صورت سفارش پیش ببریم تا به نحوی تضمینی باشد برای هزینههایی که خواهیم کرد. در شرایط کنونی اقدام به طراحی و ساخت بازیهای رایانهای دارای ریسک بسیار بالایی است و معلوم نیست در نهایت به فروش لازم خواهد رسید یا نه؟ · تا به حال چند تا از بازی حسنی و لوبیای سحرآمیز را فروختهاید؟ تا کنون چیزی حدود بیست هزار تا. · و چقدر ساخت این بازی برایتان سود داشته است؟ از نظر ریالی به نسبت کاری که کردیم، به نسبت هزینههایی که شده سود زیادی برایمان نداشته است اما ناگفته نماند که مقدار زیادی اعتبار به عنوان بازیساز برایمان به ارمغان آورده است. · خودتان از چیزی که ساختهاید راضی هستید؟ این بازی با توجه به امکانات ما در سال 84 خیلی خوب از کار درآمده است. رتبهای که این بازی کسب کرد دلیلی بر این صحبت من است. اما اگر بخواهم با توجه به استعدادی که در اعضای تیم سراغ دارم صحبت کنم باید بگویم که توانمندی ما دهها برابر این است و این توانمندی را انشاءا... در ساخت بازی بعدی ثابت خواهیم کرد. · ساخت بازیهای کامپیوتری سخت است؟ هر کاری اگر بخواهد دقیق و خوب و درست انجام شود سخت است ضمن اینکه سختیاش شیرین است. صحبتی که با کودکان دارم این است که انتظار نداشته باشند به راحتی بتوانند کارهای سخت را انجام دهند. باید با تلاش و کوشش به کاری که فکر میکنند سخت است بچسبند و به سختیاش به عنوان یک حریف نگاه کنند. باید پیروز شد و این پیروزی شیرین است. هر چه سختی یک کار بیشتر باشد، وقتی که انجام شود شیرینیاش بیشتر است. در زمینه ساخت بازیهای به هر قیمتی شده، وال ای خود را وارد مسیر رفت و آمد روباتها میکند تا ایوا از دیدش ناپدید نشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 11