مجله کودک 370 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 39

3ـ عنکبوت تصویر ما به خواب رفته است در حالی که یک بچه کفشدوزک در وسط تارها گیر افتاده است. پدرش پایین تارها منتظر اوست. راهی را بیابید تا بچه کفشدوزک نجات پیدا کند. (تارهای پاره شده جزو مسیر نیست) 4ـ7 موش را در تصویر پیدا کنید. 5ـ سه قالب پنیر در تصویر پیدا کنید. 6ـ یک موجود نامربوط با باغی که میبینید نیز در تصویر بیابید. او شروع به دادن گزارش تصویری و روز به خیر به اهالی سفینه میکند. او میگوید که 255642 روز است که این سفینه در فضاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 39