مجله کودک 100 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 2

به نام خدواند بخشنده مهربان دوست هفتهنامه کودکان ایران صاحبامتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسوول: مهدی ارگانی ـ سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی ـ مدیر هنری: احمد قائمیمهدوی ـ تصویرگر: محمدحسین صلواتیان ـ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء ـ مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا ـ توزیع: فرخ فیاض ـ امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی خیابان انقلاب ـ چهارراه حافظ ـ پلاک ۹۶۲ ـ تلفن ۶۷۰۶۸۳۳ ـ نمابر: ۶۷۱۲۲۱۱ نشانی پست الکترونیکی : dooste _kkodak @ yahoo. Com مسابقه «راز کودکان جهان» شامل این شماره از مجله نمیشود. شرح بازی روی جلد مسابقه ویژه ۱۰۰ روی جلد، فرشتههایی را میبینید که مشغول چیدن مجلههای دوست در کنار هم هستند. آنها با چیدن شمارههای مختلف مجله دوست در کنار هم، عدد ۱۰۰ را درست کردهاند. برای شرکت در این مسابقه، شما باید خوب به روی جلد مجلات دقت کنید، سپس به ستون عددها که در پشت جلد قرار داده شده است. مراجعه کنید و شمارههایی را که در عدد ۱۰۰ میبینید (با توجه به روی جلد آنها) در قسمت ستون شمارهها علامت بزنید و پاسخ را برای ما بفرستید. ۲ هفته پس از انتشار مجله فرصت دارید تا پاسخهایتان را برای ما بفرستید. حتما روی پاکت نامه بنویسید: مربوط به مسابقه ویژه شماره ۱۰۰. شعر دوست:3 آینۀ دوست:4 د مثل دوست:6 گزارش دوست:8 یاد دوست:13 تصویر دوست: 14 مدرسۀ دوست:16 داستان دوست:18 فکر دوست:20 سفر دوست:22 قصّه مصور:23 دانش دوست:31 دیدار دوست:32 قصّه دوست:34 لبخند دوست:36 ورزش دوست:38 فرهنگ دوست:40 سرگرمی دوست: 42

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 2