مجله کودک 100 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 3

شعر دوست صدهفته صد شماره ای دوست کوچک دوساله ای کاش همیشه زنده باشی صدسال در آسمان این باغ پرواز کنی، همیشه باشی ما این همه پنجشنبهها را با بودن دوست، دوست داریم هر هفته تمام روزها را تا آمدن تو میشماریم با دوست همیشه میتوانیم گلهای سلام را بچینیم در آینهای زقصه و شعر لبخند امام را ببینیم حالا که کنار هم نشستیم در یک شب پرستاره، ای دوست شادیم، از این که با تو بودیم صد هفته و صد شماره، ای دوست در شادی بچهها شریکند امروز فرشتههای کوچک در جشن دوسالگی بگوییم ای دوست تولدت مبارک افشین علاء ۲۹/۴/۸۲

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 3