مجله کودک 100 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 10

حروفچینی همان طور که قبلا برایتان گفتیم، در همان ابتدا یک نسخه از مطالب نوشته شده اعضای تحریریه بعد از ویرایش و تایید سردبیران مجله، به بخش حروفچینی منتقل میشود. در این بخش، مطالب آماده شده بدون درنظر گرفتن تصاویر و یا عکسهای مربوط به هر مطلب، حروفچینی میشود. سپس مطالب حروفچینی شده، همراه با عکسها و نقاشیها برای صفحهآرایی به بخش مدیریت هنری مجله میرود. مدیریت هنری و صفحهآرایی در این بخش مطالب حروفچینی شده، عکسها و تصاویر مربوط به هر مطلب، توسط مدیر هنری و صفحهآرا به ترتیب صفحات مجله، در کنار هم قرار میگیرد. بد نیست این را هم بدانید که دقت، حوصله و سلیقه مدیر هنری و صفحهآرا نقش زیادی در جذابیت و زیبابی مجله دارد. به همین خاطر، این بخش یکی از مهمترین بخشهای نشریه به حساب میآید. بعد از اینکه مطالب، عکسها و نقاشیها در صفحات مخصوص به خود جا گرفتند و به سلیقه مدیر هنری و صفحهآرا، تزئین شدند و شکل نهایی خود را پیدا کردند، تصویر صفحات مجله بر روی «سی.دی» ضبط میشود و تحت نظارت مدیر هنری، به قسمت لیتوگرافی میرود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 10