مجله کودک 100 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 31

دانش دوست وقتی که دنیا پر از خرگوش میشود! هر چند عددها در فرهنگ و آداب و رسوم مردم ما و سایر کشورهای جهان، جایگاه و اهمیت خاص خود را دارند. اما دانشی که بیشترین سروکار را با عددها دارد، ریاضیات است. به بعضی عددها در ریاضیات عددهای طلایی میگویند. «اعداد فیبوناچی» یکی از این رشته عددهای طلایی است. «فیبوناچی» که نام اصلی او «لئوناردو پیزایی» است، یکی از پرکارترین ریاضیدانان قرن ۱۲ میلادی است. این دانشمند ایتالیایی، در تجربیات خود فهمید که بعضی عددها خاصیتهای جالبی دارند. مثلا او که بر روی زاد و ولد یک جفت خرگوش در یک سال تحقیق میکرد. فهمید که پس از یک سال، اگر هر جفت خرگوش در یک ماه، یک جفت خرگوش جدید به وجود آورد و این جفت جدید از ماه دوم به بعد بارور شود. این تعداد خرگوش بوجود میآید: ماه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم … جفت ۱ ۲ ۳ ۵ ۸ ۱۳ … یعنی مثلا در ماه ششم، تعداد خرگوشها به ۱۳ جفت میرسد و یا در ماه دوازدهم به ۲۳۳ جفت! البته همیشه در طبیعت تعادلی بین مرگ و تولد وجود دارد، وگرنه جهان پر از خرگوش میشد! این رشته از اعداد، عددهای «فیبوناچی» نام دارند که ویژگیهای عجیبی هم دارند؛ مثلا اگر هر عدد فیبوناچی را به عدد قبلی آن تقسیم کنید. عدد ۶۱۸/۱ تشکیل میشود که به آن عدد فی (Q) میگویند. خاصیت اعداد فیبوناچی در تشکیل شاخههای گیاهان نیز وجود دارد. مثلا در گیاهی به نام «بومادران» که خاصیت عطسهاور دارد. در برگها و دم گلها، از الگوی اعداد فیبوناچی پیروی شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 31