مجله کودک 100 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 36

لبخند دوست داریوش رمضانی موضوع هفته: پرحرفی امان از پرحرفی احتما پرحرفی را تجربه کردهاید. یا خودتان آدم پرحرفی هستید. ویا اگر نباشید، حتما با آدمهای پرحرف برخورد کردهاید و میدانید که چقدر سخت است چنین برخوردهایی! هیچ کس از آدم پرحرف خوشش نمیآید. حالا ممکن است آن آدم خیلی هم با معلومات و باسواد باشد. و ممکن است خیلی هم خوب باشد. پس ما باید یاد بگیریم که به موقع صحبت کنیم و همیشه به فکر طرف مقابل باشیم و هر وقت دیدیم قیافهاش یه جوری شد. دیگر حرف نزنیم. گاهی اوقات به ما تهمت پرحرفی میزنند. معما به نظر شما وقتی یک نفر پرحرفی میکند، کدام عضو بدنش کمتر از بقیه اعضا فعالیت میکنه؟ الف ـ چشم ب ـ گوش ج ـ نوک پا د ـ دست راست جواب در اون صفحه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 36