مجله کودک 100 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 37

خاطرات آقای چوپان: «گوسفند پرحرف» پادش به خیر، گوسفند پرحرف من! کافی بود یک سلام بهش بکنی. آنوقت تا مدت چند ساعت برایت حرف میزد و از هر موضوعی برایت صحبت میکرد. طوری که از سلام کردنت پشیمان میشدی! بعله ! این گوسفند پرحرف ما این جوری بود. من دیدم که این جوری نمیشود و باید کاری کرد. پس تصمیم گرفتم که به گوسفند پرحرف بفهمانم که پرحرفی، کارخوبی نیست. یادم میآید که گوسفند پرحرف این موضوع را فهمید و دیگر اصلا حرف نزد! حرفهای قشنگ مریم (باعرض پوزش از مریم خانوم، چون حرفهای قشنگ مریم آن قدر زیاد بود که در این صفحه جا نمیشد. از نوشتن آن منصرف شدیم!) آموزش زبان انگلیسی: این دختر خوب الان ۳ ساعته که چشماشو بسته و داره برای دوستهاش حرف میزنه و نمیبینه که دوستهاش همه رفتند! جواب معما: جواب:هیچ کدام! جواب صحیح «مغز» میباشد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 37