مجله کودک 100 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 42

سرگرمی دوست تخیل در نقاشی در طول روز ممکن است تصاویری بامزه و گاهی هم ترسناک در مغز شما شکل بگیرد که میتوانید با نقاشی کردن، این تصاویر را روی کاغذ پیاده کنید. هیولا بکشید هیولاها به نظر شما چه شکلی هستند؟! شما میتوانید هیولاهای ذهنتان را نقاشی کنید. از یک طرح مقدماتی شروع کنید (مانند شکل) و به آن شاخکها، چشمهای از حدقه درآمده ترسناک، نقش و نگارها، پنجههاو ... اضافه کنید. این هیولایی است که شما ترسیم کردهاید. حالا همان طرح اولیه را به دوستتان بدهید و از او بخواهید هیولای ذهنیش را روی آن پیاده کنید. دو تصویر را مقایسه کنید. خواهید دید که چقدر متفاوت خواهند بود! بالای تختتان را تزیین کنید در نظرتان مجسم کنید که دوست دارید بالای تختتان چه عکسی نصب شده باشد. شما میتوانید یک تصویر زیبا از روی تخیلتان رسم کنید. حتی میتوانید آن را بزرگتر روی یک مقوا رسم کنید و با پونز به بالای سرتان بچسبانید. یا حتی اگر تخت شما قسمت بالایی دارد. روی آن نصب کنید. داستانها را به تصویر درآورید. اگر داستانی زیبا خواندهاید که در خاطرتان مانده است. میتوانید شخصیتهای آن را به تصویر بکشید. میتوانید با یک گیره کاغذی تصویر کشیده شده را روی جلد کتاب آن داستان بچسبانید و یا آن را به صفحههای داخلی کتاب اضافه کنید. تصویر بسازید ممکن است دلتان بخواهد پریهای دریایی را درحال شنا بین ماهیهای بزرگ و عظیمالجثه به تصویر بکشید. شاید هم جنگلی پر از حیوانات عجیب و غریب در ذهنتان داشته باشید که بخواهید از روی آن نقاشی بکشید. میتوانید هر چیزی را که در ذهنتان دارید. به تصویر بکشید. اگر هم نسبت به شکل درست چیزی اطمینان ندارید. میتوانید به کتاب مراجعه کنید و سپس تصویرش را بکشید. این تصویر بازهم کاملا ساخته ذهن شما خواهدبود. فرار از دست اره ماهی این اره ماهی میخواهد یک ماهی کوچولو را بگیرد و برای شامش نوشجان کند! ماهی ما باید مواظب باشد راهی را که به سوی ارهماهی میرود و به او میرسد نرود. راهی را که اره ماهی از آن میتواند به ماهی برسد. به ماهی کوچولو نشان دهید تا به اشتباه از آن راه نرود! پاسخ سرگرمی شماره گذشته: کدام سیاره؟! هر دو سیاره یک اندازه هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 42