مجله کودک 100 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 43

جدول مربع افقی 1- جان دارد. 2- از بیماری های مخصوص موی سر. 3- واحد مقیاس سطح برابر با 100 متر مربع- اصطلاحی در فوتبال. 4. دانۀ خوشبو- حرف همراهی 5- بار آن به منزل نمی رسد- کوبیده و نرم شده 6- سیاهی جسم انسان یا هر جسم دیگری که در برابر روشنایی بر روی زمین یا بر چیز دیگر بیفتد. 7- بر کمر می بندند. عمودی 1- کم شدن 2- نقش بازیگر یا هنرپیشه- زهر 3- غذای بیمار- شغل 4- فرزند دختریا پسر- معمولا لباس ها دارند 5- رنج و ناراحتی - نفس خسته 6- محصول دل سوخته- مخترع تلفن 7- دارای مهارت. پاسخ جدول شماره گذشته جدول سنگ چین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 43