مجله نوجوان 28 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 9

خانوم دکتر! فقط نظافت! باید یه کمی جای پنجره رو تغییر بدم! یعنی دردش اومد؟ دکتر! انگار این آقا خیلی خوب شده! ملاقات کننده که این قدر حرف نمی زنه! آره مادر! امشب می توانم حسابی درد دل کنم! آخه شوهر مرحومم نمی ذاشت من بعد از ساعت 2 شب حرف بزنم! فکر می کنم که مطابق این کتاب ، یک اشتباه کوچولو صورت گرفته! نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 9